Τετάρτη, 7 Απριλίου 2010

heady wine


from somewhere in time.. in the black hole of my mind.. heady wine and the sublime, eloquent soulflame of breathtaking memories..

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου